SECCO Hospitality Financial Management

SECCO Hospitality Financial Management jest firmą konsultingową założoną przez Cezarego Sarneckiego oraz Jarosława Podniesińskiego, wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania księgowością i finansami w branży hotelarskiej, którzy wykorzystując doświadczenia zdobyte w czasie ponad 20-letniej pracy dla wiodących międzynarodowych oraz polskich sieci hotelarskich (w szczególności Marriott i Hotele DeSilva), z powodzeniem doradzają właścicielom, zarządom oraz inwestorom obiektów hotelowych oraz konferencyjnych. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku polskim specjalizujących się we wdrażaniu controllingu hotelowego w oparciu o USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) oraz oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego hotelom. Współpracujemy z takimi renomowanymi firmami jak Micros-Fidelio oraz Comarch, łącząc hotelowe programy operacyjne z programami finansowo-księgowymi.

Cezary Sarnecki, Parter Zarządzający

związany od ponad 10 lat z branżą hotelarską. W czasie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Generalnego hotelu. Był odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie obiektem w zakresie operacyjnym i finansowym, w tym za optymalizację przychodów oraz kosztów hotelu. Wieloletni współpracownik Instytutu Rynku Hotelarskiego, trener i szkoleniowiec. Autor licznych artykułów dedykowanych branży hotelarskiej oraz księgowo-finansowej. Absolwent studiów doktoranckich w SGH, międzynarodowych studiów MBA, certyfikowany Główny Księgowy i członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Jarosław Podniesiński, Partner Zarządzający

z branżą hotelarską związany od ponad 20 lat. W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za stworzenie oraz realizacje polityki finansowo-księgowej dla renomowanych polskich hoteli oraz międzynarodowych sieci hotelarskich. Jako Kontroler Finansowy, Główny Księgowy, p.o. Dyrektora Finansowego odpowiadał za optymalizację przychodów oraz efektywną gospodarkę kosztową. Przygotowywał procedury pre-openingowe przed otwarciem obiektów hotelowych oraz wprowadzał  procedury controllingu. Specjalizuje się we wdrażaniu międzynarodowych standardów zarządzania w hotelarstwie. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

 

Zadzwoń teraz +48 22 863 8942 +48 501 870 546
... formularz kontaktowy